Telefon +420 515 275 171

Email urad@valtrovice.cz

Vyhledávání

Ostatní dokumenty

2023

ikona ISPOP_2022.pdf
ikona Info zák.541.2020 Sb..pdf

2022

ikona Odpady 2021.pdf
ikona ISPOP_Hlášení odpady 2021.pdf

2016

ikona Upozornění na nutnost navýšení inkasního limitu SIPO

2012

ikona Doba zvýšeného nebezpečí požáru
ikona DSO Dyje návrh rozpočtu 2012
ikona Fin. úřad -Veřejná vyhláška
ikona Informace Zájmového sdružení vodovody a kanalizace Znojemsko
ikona Oznámení finančního arbitra
ikona Oznámení finančního úřadu
ikona Pozvánka na jednání zastupitelstva obce 1.2.2012
ikona Pozvánka na jednání zastupitelstva obce 21.3.2012
ikona Pozvánka na jednání zastupitelstva obce 25.4.2012.
ikona Pozvánka na společnou schůzi Valtrovice,Křídlůvky 8.2.2012
ikona Řád veřejného pohřebiště
ikona Svaz vinařů ČR-Petice proti návrhu
ikona Usnesení o nařízení dražebního jednání
ikona Usnesení o opakované dražbě
ikona Územní rozhodnutí-splašková kanalizace v obci Křídlůvky
ikona Veřejná vyhláška- Pozemkový úřad Znojmo
ikona Veřejná vyhláška-Pozemkový úřad Znojmo
ikona Závěrečný účet obce Valtrovice za rok 2011

2011

ikona Dodatek č.1 ke STANOVÁM DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ
ikona Dražební vyhláška
ikona Komplexní pozemková úprava v k.ú. Valtrovice
ikona Návrh opatření obecné povahy
ikona Návrh opatření obecné povahy
ikona Návrh závěrečného účtu obce Valtrovice za rok 2010
ikona Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Dyje za rok 2010
ikona Opatření obecné povahy
ikona Opatření obecné povahy
ikona Opatření obecné povahy-bobr
ikona Oznámení finančního úřadu
ikona OZNÁMENÍ O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU,DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2011
ikona Oznámení o zamýšleném převodu pozemků
ikona Oznámení zahájení řízení veřejnou vyhláškou a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
ikona Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
ikona Pozvánka na jednání valné hromady
ikona Pozvánka na jednání valné hromady
ikona Pozvánka na jednání zastupitelstva obce 19.10.2011
ikona Pozvánka na jednání zastupitelstva obce 21.12.2011.
ikona Pozvánka na jednání zastupitelstva obce 23.2.2011
ikona Pozvánka na jednání zastupitelstva obce 23.3.2011
ikona Pozvánka na jednání zastupitelstva obce 23.3.2011
ikona Pozvánka na jednání zastupitelstva obce 26.1.2011
ikona Pozvánka na jednání zastupitelstva obce 27.4.2011
ikona Pozvánka na jednání zastupitelstva obce 8.6.2011
ikona Sdělení-špaček obecný
ikona Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí
ikona Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí
ikona Stavební povolení
ikona Usnesení, dražební vyhláška
ikona Územní rozhodnutí
ikona Veřejná vyhláška
ikona Veřejná vyhláška Jednoduchá pozemková úprava v k.ú. Valtrovice
ikona Veřejná vyhláška OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
ikona Veřejná vyhláška-převzetí písemnosti
ikona Veřejná vyhláška-převzetí písemnosti
ikona Veřejná vyhláška-převzetí písemnosti
ikona Veřejná vyhláška-převzetí písemnosti
ikona Veřejná vyhláška-ustanovení opatrovníka
ikona Veřejná vyhláška-ustanovení opatrovníka
ikona Veřejná zakázka malého rozsahu
ikona Výzva pro vlastníky kříže a kapličky
ikona Záměr prodeje pozemku
ikona Záměr prodeje pozemku
ikona Záměr prodeje pozemku
ikona Zveřejnění výzvy pro rok 2011

2010

ikona Informace o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Valtrovice dne 6.11.2010
ikona Návrh opatření obecné povahy
ikona Oznámení o době a místě konání voleb v obci Valtrovice
ikona Pozvánka na jednání zastupitelstva obce 15.12.2010
ikona Pozvánka na jednání zastupitelstva obce 24.11.2010
ikona Pozvánka na jednání zastupitelstva obce 29.09.2010
ikona Územní rozhodnutí-splašková kanalizace v obci Valtrovice
ikona VaK Znojemsko-oznámení
ikona Veřejná vyhláška-uložení písemnosti
ikona Veřejná vyhláška-uložení písemnosti
ikona Výsledky voleb do Zastupitelstev obcí konané 15. a 16.10.2010
ikona Záměr pronájmu pozemku
ikona Zveřejnění posudku-vliv na životní prostředí

Odkazy

Mobilní aplikace

Povodňový plán 

 

Krizport - chytré blondýnky 

Pálení klestí 

Czechpoint

Fire Brno 

IDS JMK 

MAS Znojemské vinařství 

Vodárenská společnost

 Jižní morava Info

znak obce Valtrovice