Vítejte na webových stránkách obce Valtrovice

Dle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, § 2, odst. 2 a3, písm.a) i), v platném znění

1. Informace k elektronické podatelně:

Elektronické podání je možné prostřednictvím e-mailové zprávy podepsané zaručeným elektronickým podpisem a odeslané na elektronickou adresu podatelny: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na technickém nosiči dat (CDF,DVD,flash disk).

Adresa pro poručování dokumentů v analogové a digitální podobě na přenosných technických nosičích dat: (poštovní adresa podatelny: Obec Valtrovice, Obecní úřad Valtrovice 7, 671 28 p. Jaroslavice).

Elektronické podání bez zaručeného elektronického podpisu se přijímá na adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Toto podání má informativní charakter, nepovažuje se za oficiální poštu. Slouží pouze k poskytování běžných informací.

1. Úřední hodiny pro příjem podání na technických nosičích dat:

Pondělí: 7. 00 – 16. 00 hod.

Středa: 7. 00 – 17. 00 hod.

2. Další formou elektronického doručování zpráv je:

Datová schránka, ID datové schránky:     ykhbund

Webové formuláře

3.Příjem a zpracování elektronického podání:

-          Obdrží-li elektronická podatelna elektronické podání, vyrozumí o tom odesilatele obratem e-mailovou zprávou, odeslanou na adresu uvedenou v podání. Obsah zprávy je dán výsledkem prvotních kontrol e-podání z hlediska jeho čitelnosti, přítomnosti e-podpisu, přítomnosti viru, výskytu chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích – „škodlivý kód“. Neprojde-li e-podání kontrolou, není e-podatelnou přijato a ve zprávě je pak odesílateli uveden konkrétní důvod. Vypsány jsou i identifikační údaje e-podání. Vlastní potvrzení je textový soubor tvořící přílohu elektronicky podepsaného e-mailu.

-          Po přijetí elektronického podání je elektronická komunikace podána do spisové služby. Další postup je stejný, jako u běžného podání.

-          Postup v případě zjištění škodlivého kódu ( v smyslu § 2, odst. 2 vyhlášky č. 496/2004 Sb.) u přijaté datové zprávy. Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód (porušený soubor, nepovolený formát zprávy, zpráva infikována virem atd.), není zpracována. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit adresu odesilatele, je na tuto adresu zaslána sdělení o zjištění škodlivého kódu.

Po přijetí datové zprávy provede oprávněný pracovník podatelny následující:

1. Kontrola elektronické datové zprávy:

a) zda je podání přijaté v elektronické podobě čitelné

b) zda je elektronicky podepsáno – platný zaručený elektronický podpis a kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb

c) podatelna potvrdí přijetí /nepřijetí podání pouze v případě, že datová zpráva byla doručena osobě na podatelnu

d) pokud byla datová zpráva na datovém nosiči podaná prostřednictvím pošty, podatelna potvrzení elektronicky nezasílá

2. Potvrzení doručení datové zprávy:

Každá osobě doručená datová zpráva bude písemně potvrzená s níže uvedeným textem:

Datová zpráva doručena elektronické podatelně Obecnímu úřadu Valtrovice na adresu Valtrovice 7, 671 28 p. Jaroslavice dne xx.xx.xxxx v xx.xx.xx

Identifikátor dokumentu

Jméno a příjmení oprávněného příjemce zprávy.

Zpracování elektronických podání se řídí příslušnými zákonnými normami a standardem ISVS pro provoz elektronických podatelen ve vztahu k používání zaručeného elektronického podpisu (vydal ÚVIS č.016/01).

4. Seznam povolených formátů datových zpráv (předkladatel podání musí zachovat uvedené přípony jmen souborů):

-          formát *.txt (prostý text)

-          formát*.htm,*html (hypertextový dokument)

-          formát*.rtf (rich text format)

-          formát*.doc,*.docx (soubory softwarového produktu Microsoft Word)

-          formát*.xls,*(soubory softwarového produktu Microsoft Excel)

-          formát*.JPG*.gif (grafický formát)

-          formát*.pdf

-          formát*.tif /tiff (souborový formát pro ukládání rastrové počítačové grafiky)

-          formát*.png (Portable network Gaphics)

-          formát*.ppt (MS PowerPoint Presentation)

-          formát*.txt (prostý text)

-          formát*.xml (Extensible Markup Language Document)

-          formát*.fo /zfo (602 XML Filler dokument)

-          formát*.isdoc / isdocx (Information Systém dokument) verze 5.2 a vyšší

Přípustná velikost zpráva příjmaných pomocí elektronické pošty je do 20 MB. Je-li velikost dokumentu větší, je třeba předat jej na technickém nosiči dat (možno podat i poštou). Každý jednotlivý dokument se předává jako právě jeden soubor.

banner

Turistické
informace

banner

Informace
pro občany

Odkazy

obec na web

logo PP 

 

BLOND1 

banner klesti 

logo

logo 

Logoidsjmk 

vinarstvi 

voda

 baner reklama jm copy

Erb patička