Telefon +420 515 275 171

Email urad@valtrovice.cz

Vyhledávání

Místní  poplatky Obce Valtrovice:

  1. Obecní systém odpadového hospodářství, dle obecně závazné vyhlášky 1/2022 Obce Valtrovice od 1.1.2023

Sazba poplatku činí 500,00 Kč za osobu a rok.

Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31.8. příslušného kalendářního roku.

  1. Místní poplatek ze psů dle obecně závazné vyhlášky obce Valtrovice 1/2019

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

  1. za jednoho psa ........................................................................................60,-- Kč,
  2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele .......................................80,-- Kč,
  3. za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let ..............................................30,-- Kč,
  4. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let...............40,-- Kč.

Poplatek je splatný nejpozději do 30. 04. příslušného kalendářního roku.

Úhrada oplatků:

  1. Hotově na pokladně Obecního úřadu Valtrovice
  2. Převodem ČSOB a.s., č. účtu 190 476 527 / 0300, variabilní symbol: číslo vašeho domu.

Odkazy

Mobilní aplikace

Povodňový plán 

 

Krizport - chytré blondýnky 

Pálení klestí 

Czechpoint

Fire Brno 

IDS JMK 

MAS Znojemské vinařství 

Vodárenská společnost

 Jižní morava Info

znak obce Valtrovice