telefon +420 515 275 171

email urad@valtrovice.cz

Vyhledávání

Oznamujeme občanům,  že vývoz papíru plánovaný na 26.12. bude proveden v náhradním termínu a to pátek 30.12.2022.

Děkujeme za pochopení.

Místní  poplatky Obce Valtrovice:

  1. Obecní systém odpadového hospodářství, dle obecně závazné vyhlášky 1/2022 Obce Valtrovice od 1.1.2023

Sazba poplatku činí 500,00 Kč za osobu a rok.

Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31.8. příslušného kalendářního roku.

  1. Místní poplatek ze psů dle obecně závazné vyhlášky obce Valtrovice 1/2019

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

  1. za jednoho psa ........................................................................................60,-- Kč,
  2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele .......................................80,-- Kč,
  3. za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let ..............................................30,-- Kč,
  4. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let...............40,-- Kč.

Poplatek je splatný nejpozději do 30. 04. příslušného kalendářního roku.

Úhrada oplatků:

  1. Hotově na pokladně Obecního úřadu Valtrovice
  2. Převodem ČSOB a.s., č. účtu 190 476 527 / 0300, variabilní symbol: číslo vašeho domu.

Vážení spoluobčané, od 1. 1. 2023 na základě změny zákona automaticky získají datovou schránku všichni živnostníci a nepodnikající právnické osoby. Prosíme, pokud patříte do jedné ze jmenované skupiny a dosud datovou schránku nemáte, věnujte této zprávě pozornost. Přístupové údaje obdržíte doporučeným dopisem během měsíce ledna, února nebo března 2023. Datovou schránku si také můžete založit sami již nyní. Více informací naleznete na webových stránkách www.chcidatovku.cz

Odkazy

obec na web

logo PP 

 

BLOND1 

banner klesti 

logo

logo krizport 

Logoidsjmk 

vinarstvi 

voda

 baner reklama jm copy

Erb patička