Telefon +420 515 275 171

Email urad@valtrovice.cz

Vyhledávání

Dle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, § 2, odst. 2 a3, písm.a) i), v platném znění

1. Informace k elektronické podatelně:

Elektronické podání je možné prostřednictvím e-mailové zprávy podepsané zaručeným elektronickým podpisem a odeslané na elektronickou adresu podatelny: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na technickém nosiči dat (CDF,DVD,flash disk).

Adresa pro poručování dokumentů v analogové a digitální podobě na přenosných technických nosičích dat: (poštovní adresa podatelny: Obec Valtrovice, Obecní úřad Valtrovice 7, 671 28 p. Jaroslavice).

Elektronické podání bez zaručeného elektronického podpisu se přijímá na adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Toto podání má informativní charakter, nepovažuje se za oficiální poštu. Slouží pouze k poskytování běžných informací.

 

2. Úřední hodiny pro příjem podání na technických nosičích dat:

Pondělí: 7. 00 – 16. 00 hod.

Středa: 7. 00 – 17. 00 hod.

 

3. Další formou elektronického doručování zpráv je:

Datová schránka, ID datové schránky:     ykhbund

 

4. Příjem a zpracování elektronického podání:

 • Obdrží-li elektronická podatelna elektronické podání, vyrozumí o tom odesilatele obratem e-mailovou zprávou, odeslanou na adresu uvedenou v podání.

 • Obsah zprávy je dán výsledkem prvotních kontrol e-podání z hlediska jeho čitelnosti, přítomnosti e-podpisu, přítomnosti viru, výskytu chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích – „škodlivý kód“. Neprojde-li e-podání kontrolou, není e-podatelnou přijato a ve zprávě je pak odesílateli uveden konkrétní důvod. Vypsány jsou i identifikační údaje e-podání. Vlastní potvrzení je textový soubor tvořící přílohu elektronicky podepsaného e-mailu.

 • Po přijetí elektronického podání je elektronická komunikace podána do spisové služby. Další postup je stejný, jako u běžného podání.

 • Postup v případě zjištění škodlivého kódu ( v smyslu § 2, odst. 2 vyhlášky č. 496/2004 Sb.) u přijaté datové zprávy. Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód (porušený soubor, nepovolený formát zprávy, zpráva infikována virem atd.), není zpracována. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit adresu odesilatele, je na tuto adresu zaslána sdělení o zjištění škodlivého kódu.

Po přijetí datové zprávy provede oprávněný pracovník podatelny následující:

1. Kontrola elektronické datové zprávy:

a) zda je podání přijaté v elektronické podobě čitelné

b) zda je elektronicky podepsáno – platný zaručený elektronický podpis a kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb

c) podatelna potvrdí přijetí /nepřijetí podání pouze v případě, že datová zpráva byla doručena osobě na podatelnu

d) pokud byla datová zpráva na datovém nosiči podaná prostřednictvím pošty, podatelna potvrzení elektronicky nezasílá

2. Potvrzení doručení datové zprávy:

Každá osobě doručená datová zpráva bude písemně potvrzená s níže uvedeným textem:

Datová zpráva doručena elektronické podatelně Obecnímu úřadu Valtrovice na adresu Valtrovice 7, 671 28 p. Jaroslavice dne xx.xx.xxxx v xx.xx.xx

Identifikátor dokumentu

Jméno a příjmení oprávněného příjemce zprávy.

Zpracování elektronických podání se řídí příslušnými zákonnými normami a standardem ISVS pro provoz elektronických podatelen ve vztahu k používání zaručeného elektronického podpisu (vydal ÚVIS č.016/01).

4. Seznam povolených formátů datových zpráv (předkladatel podání musí zachovat uvedené přípony jmen souborů):

 • formát *.txt (prostý text)

 • formát*.htm,*html (hypertextový dokument)

 • formát*.rtf (rich text format)

 • formát*.doc,*.docx (soubory softwarového produktu Microsoft Word)

 • formát*.xls,*(soubory softwarového produktu Microsoft Excel)

 • formát*.JPG*.gif (grafický formát)

 • formát*.pdf

 • formát*.tif /tiff (souborový formát pro ukládání rastrové počítačové grafiky)

 • formát*.png (Portable network Gaphics)

 • formát*.ppt (MS PowerPoint Presentation)

 • formát*.txt (prostý text)

 • formát*.xml (Extensible Markup Language Document)

 • formát*.fo /zfo (602 XML Filler dokument)

 • formát*.isdoc / isdocx (Information Systém dokument) verze 5.2 a vyšší

Přípustná velikost zpráva příjmaných pomocí elektronické pošty je do 20 MB. Je-li velikost dokumentu větší, je třeba předat jej na technickém nosiči dat (možno podat i poštou). Každý jednotlivý dokument se předává jako právě jeden soubor.

Odkazy

Mobilní aplikace

Povodňový plán 

 

Krizport - chytré blondýnky 

Pálení klestí 

Czechpoint

Fire Brno 

IDS JMK 

MAS Znojemské vinařství 

Vodárenská společnost

 Jižní morava Info

znak obce Valtrovice