• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg

Krojované hody

Hody jsou jednou z mála příležitostí, kdy se ještě dodržují lidové zvyky. Mezi mladými lidmi je o ně stále větší zájem a v některých obcích se je snaží obnovit. Přestože se na mnoha místech tradice liší, základní prvky jsou stejné. „Vždycky je to zábava a lidé se mohou podílet na udržování tradic.

Někdy se objevují nejasnosti s názvoslovím, protože pojem pouť má dvojí význam. Nemusí se totiž jednat o svátek místního patrona, ale o výročí posvěcení kostela. „Poutě v takovémto slova smyslu se objevují jak v Čechách, tak na Moravě a mohou být nazývány posvícení – od posvěcení kostela. Většinou se slaví ale pouze na významných poutních místech nebo při důležitých výročích.

Dříve měly hody velký význam. Do obce se vraceli rodáci, lidé oblékali sváteční kroje, zpívalo se a tančilo. Dodnes hody řídí takzvaný stárek, který přebírá od starosty „právo“ značící zodpovědnost za dění v obci po dobu hodů. Stárek nesmí právo ztratit a měl by ho mít pořád u sebe.

Nejčastějším lidovým zvykem je průvod v krojích. Do pochodu hraje kapela a chasa v průvodu zpívá a tančí. Stárek jde vyzvednout svou stárku k jejímu domu. Po cestě si chasa ještě nechává požehnat od místního faráře.

Průvod je většinou zakončen slavnostním nástupem krojovaných a hudebně tanečním pásmem. Na některých místech se předvádí česká nebo moravská beseda, jinde mladí tančí skočnou, vrtěnou, verbuňk a další tance.

Typickou součástí hodů jsou kroje. „Vyšívání, počet spodniček a celková zdobnost kroje závisí na bohatosti kraje. Kromě krojovaných obleků nesmí ale chybět ani májka. Vysoký opracovaný kmen s nazdobenou špičkou, který často měří i více než třicet metrů, zvedají stále na mnoha místech bez pomoci techniky, pouze za použití lan a podpěr. Májku potom hlídají po celou dobu hodů. Pokud by ji někdo skácel, znamenalo by to konec slavností.

K hodům neboli poutím patří ještě mnoho dalších zvyků a tradic, které se na různých místech vyvíjely nebo zanikaly. Někde se již žádné lidové zvyky nedodržují a poutě jsou jen událostí, kdy do vesnice přijedou kolotoče, stánky s oblečením nebo jídlem a tradici nahradí komerce.

Hody bývají zakončeny večerní zábavou, kde se sejde většina občanů z obce, ale i občanů z okolních obcí.

V naší obci bývají hody ve vždy v září. Krojovaná chasa spolu s kapelou prochází celou obcí, a zve na večer.  Hody bývají ukončeny večerní hodovou zábavou.

Tato akce je bezesporu největší kulturní akcí obce Valtrovice.

Odkazy

logo PP

BLOND1

banner klesti

logo

logo

  

Logoidsjmk

 

vinarstvi

 

voda

 

baner reklama jm copy

Zajímavé odkazy

logo PP

logo

logo

  

Logoidsjmk

 

vinarstvi

 

voda

 

baner reklama jm copy