Telefon +420 515 275 171

Email urad@valtrovice.cz

Vyhledávání

Myslivecký spolek Valtrovice hospodaří od roku 2003 na výměře 1170 ha. Honitba je převážně polního charakteru, menší část tvoří lesíky, větrolamy, sady a vodní plochy. Některé části honitby, což je Dyje a Farský les, se staly v roce 2004 součástí významné ptačí oblasti NATURA 2000 – Jaroslavické rybníky.

V současnosti na této honební ploše vykonává právo myslivosti 12 členů mysliveckého spolku.

Mezi významnou lovnou zvěř patří spárkatá zvěř srnčí a z drobné zvěře bažant obecný, zajíc polní a kachna divoká.

Myslivecký spolek vlastní svoji Kubovnu, kterou si členové vybudovali rekonstrukcí rodinného domu.

Myslivecký spolek pracuje v tomto složení:

  • Miroslav Cerhák  - předseda
  • Martin Jedlička -  místopředseda
  • Josef Novák – myslivecký hospodář
  • Milan Králík – člen výboru
  • Josef Pavelka – člen výboru
  • Mgr. Jana Matuszczyková - člen výboru

Odkazy

Mobilní aplikace

Povodňový plán 

 

Krizport - chytré blondýnky 

Pálení klestí 

Czechpoint

Fire Brno 

IDS JMK 

MAS Znojemské vinařství 

Vodárenská společnost

 Jižní morava Info

znak obce Valtrovice