Vítejte na webových stránkách obce Valtrovice

Myslivecký spolek Valtrovice hospodaří od roku 2003 na výměře 1170 ha. Honitba je převážně polního charakteru, menší část tvoří lesíky, větrolamy, sady a vodní plochy. Některé části honitby, což je Dyje a Farský les, se staly v roce 2004 součástí významné ptačí oblasti NATURA 2000 – Jaroslavické rybníky.

V současnosti na této honební ploše vykonává právo myslivosti 15 členů mysliveckého spolku.

Mezi významnou lovnou zvěř patří spárkatá zvěř srnčí a z drobné zvěře bažant obecný, zajíc polní a kachna divoká.

Myslivecký spolek vlastní svoji Kubovnu, kterou si členové vybudovali rekonstrukcí rodinného domu.

Myslivecký spolek pracuje v tomto složení:

  • Miroslav Cerhák  - předseda
  • Zdeněk Jedlička -  místopředseda
  • Josef Novák – myslivecký hospodář
  • Milan Králík – člen výboru
  • Martin Jedlička – člen výboru

banner

Turistické
informace

banner

Informace
pro občany

Odkazy

obec na web

logo PP 

 

BLOND1 

banner klesti 

logo

logo 

Logoidsjmk 

vinarstvi 

voda

 baner reklama jm copy

Erb patička