• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg

Myslivecký spolek Valtrovice hospodaří od roku 2003 na výměře 1170 ha. Honitba je převážně polního charakteru, menší část tvoří lesíky, větrolamy, sady a vodní plochy. Některé části honitby, což je Dyje a Farský les, se staly v roce 2004 součástí významné ptačí oblasti NATURA 2000 – Jaroslavické rybníky.

V současnosti na této honební ploše vykonává právo myslivosti 15 členů mysliveckého spolku.

Mezi významnou lovnou zvěř patří spárkatá zvěř srnčí a z drobné zvěře bažant obecný, zajíc polní a kachna divoká.

Myslivecký spolek vlastní svoji Kubovnu, kterou si členové vybudovali rekonstrukcí rodinného domu.

Myslivecký spolek pracuje v tomto složení:

  • Miroslav Cerhák  - předseda
  • Zdeněk Jedlička -  místopředseda
  • Josef Novák – myslivecký hospodář
  • Milan Králík – člen výboru
  • Martin Jedlička – člen výboru

Odkazy

logo PP

BLOND1

banner klesti

logo

logo

  

Logoidsjmk

 

vinarstvi

 

voda

 

baner reklama jm copy

Zajímavé odkazy

logo PP

logo

logo

  

Logoidsjmk

 

vinarstvi

 

voda

 

baner reklama jm copy