Telefon +420 515 275 171

Email urad@valtrovice.cz

Vyhledávání

Facebook icon 2013.svg Staňte se fanoušky Facebook profilů našich spolků: 

Spolek valtrovických maminek >>

 

Místní Valtrovické ženy se rozhodly navázat na úspěšný KLUB ŽEN, který má ve Valtrovicích dlouholetou tradici. Již od roku 2003 se staral o zpestření kulturního života v naší obci především pořádáním akcí pro naše nejmladší obyvatele.

V této souvislosti byl založen spolek s názvem „ VALTROVICKÉ MAMINKY,“  který v této činnosti pokračuje.  Aby v tom maminky nebyly samy, probíhá úzká spolupráce s obcí  Valtrovice,  s místním sborem dobrovolných hasičů, s  fotbalisty FC Valtrovice a dalšími.  Valtrovické  maminky se ochotně zapojují do nejrůznějších činností.

Všechny tyto složky se  intenzivně věnují mládeži, zajišťují spolupráci s místní krojovanou chasou při pořádání hodů aj.  Jde  nám především o to, abychom  společně pro zúčastněné vytvořili příjemnou a neopakovatelnou atmosféru.

Mezi pořádané akce patří mimo jiné:

 • MASOPUST
 • VÍTÁNÍ JARA
 • MALOVÁNÍ VAJÍČEK
 • PÁLENÍ ČARODĚJNIC
 • DĚTSKÝ DEN
 • UKONČENÍ PRÁZDNIN
 • KROJOVANÉ HODY
 • DRAKIÁDA
 • DÝŇOVÁ STEZKA S LAMPIONOVÝM
 • MIKULÁŠ

Spolek se snaží a bude se i nadále věnovat  pořádání tradičních akcí, přicházet i s novými podněty, provádět inovace a starat se především o zábavu dětí i dospělých,  je otevřen a přijímá i další zájemce. Společenské události především stmelují  různé věkové skupiny občanů, děti, mládež, dospělé.

Chceme, aby to v naší obci žilo!!!

 

Facebook icon 2013.svg Staňte se fanoušky Facebook profilů našich spolků: 

FC Valtrovice >>

Vznik a činnost fotbalového oddílu FC Valtrovice

Náš fotbalový oddíl vznikl v roce 1992 pod názvem FC Valtrovice s počtem 55 členů.Dnem 20.4.1993 jsme vstoupili do Českého svazu tělesné výchovy a mohli začít s fotbalovou historií obce.Prvním mužstvem byli naši nejmenší-žáci,kteří při rekonstrukci hlavního hřiště hrávali na ploše dnešní nové výstavby rodinných domků.Po dokončovacích úpravách kabin a hřiště zahájili i činnost muži. Jejich prvním vystoupením bylo pořádání turnaje za účasti 4 mužstev našeho okresu.Tento turnaj jsme vyhráli a těšili se i z podpory občanů naší obce.

Do soutěže jsme nastupovali s odhodláním hned uspět a dovést mužstvo do výšších tříd okresního přeboru.Podzimní část soutěže jsme s přehledem bez jediné prohry vyhráli,a tak jsme s chutí začali zimní přípravu.Začátek jarní soutěže r.1993/94 byl úspěšný až do chvíle,kdy velice zasáhl do boje o postup OFS Znojmo za řízení rozhodčích,kteří nás velice poškodili / 6vyloučených hráčů v zápase ve Slupu/. Tímto debaklem OFS naše mužstvo nebylo schopno dohrát soutěž regulérně,a tak skončilo na nepostupové příčce.Po sezoně řada hráčů na protest OFS ukončila činnost, a tak jsme sháněli nové fotbalisty.V dalších soutěžních ročnících jsme jak se říká jednou byli nahoře a podruhé dole.

Naše krize začala s odchodem starších a zkušených hráčů, kteří pro věk a zranění skončili s aktivní fotbalovou činností.Snahou bylo udržet fotbal v obci nadále, a proto jsme požádali o spolupráci některé hráče z okolních obcí. Toto pro nás nakonec skončilo tragicky, jelikož mladší ročníky neprojevily zájem o dalším působení v oddílu a odchodem hostujících fotbalistů do mateřských klubů.Velkým zklamáním je, že FC Valtrovice má na hostování v jiných klubech okresu až 12 hráčů a domácí talenti hrají za jiná mužstva.

Tímto chci hlavně poděkovat všem,kteří měli podíl na vzniku oddílu FC Valtrovice a hlavně při výstavbě kabin a sportovního areálu. Lze krátce vzpomenout na pány Rosotu, Sližíka apod.,kteří již mezi námi nežijí, ale pro činnost oddílu velice obětovali svůj volný čas a snažili se velmi pomoci v začátcích .

Dále bych poděkoval všem aktivním členům /Králík,Jedlička,Kortiš atd./ za snahu udržet klub v soutěžích, i když někdy to bylo nemožné pro neochotu zbývajících hráčů týmu.

Děkuji všem a doufám,že mladší spoluobčané se zamyslí nad svými sportovními aktivitami a budou mít snahu obnovit činnost FC Valtrovice.

Stašek Antonín ml.

Myslivecký spolek Valtrovice hospodaří od roku 2003 na výměře 1170 ha. Honitba je převážně polního charakteru, menší část tvoří lesíky, větrolamy, sady a vodní plochy. Některé části honitby, což je Dyje a Farský les, se staly v roce 2004 součástí významné ptačí oblasti NATURA 2000 – Jaroslavické rybníky.

V současnosti na této honební ploše vykonává právo myslivosti 12 členů mysliveckého spolku.

Mezi významnou lovnou zvěř patří spárkatá zvěř srnčí a z drobné zvěře bažant obecný, zajíc polní a kachna divoká.

Myslivecký spolek vlastní svoji Kubovnu, kterou si členové vybudovali rekonstrukcí rodinného domu.

Myslivecký spolek pracuje v tomto složení:

 • Miroslav Cerhák  - předseda
 • Martin Jedlička -  místopředseda
 • Josef Novák – myslivecký hospodář
 • Milan Králík – člen výboru
 • Josef Pavelka – člen výboru
 • Mgr. Jana Matuszczyková - člen výboru

Řád ohlašovny ke stažení zde.

Zřicovací listina ke stažení zde.

Dodatek č.1 ke zřicovací listně zde.

Obecně závazná vyhláška ke stažení zde.

Odkazy

Mobilní aplikace

Povodňový plán 

 

Krizport - chytré blondýnky 

Pálení klestí 

Czechpoint

Fire Brno 

IDS JMK 

MAS Znojemské vinařství 

Vodárenská společnost

 Jižní morava Info

znak obce Valtrovice