• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg

 Ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy

Služba CZECH POINT  v obci Valtrovice uvedena do provozu dne 01.02.2010

Co je to Czech POINT ?

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občana - veřejná správa. V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby :

Výpis bodového hodnocení řidiče

může žádat osoba, které se výpis týká nebo zmocněnec na základě plné moci

potřebné údaje a doklady:

platný doklad k prokázání totožnosti

vhodný je řidičský průkaz

zmocněnec úředně ověřenou plnou moc a číslo řidičského průkazu

správní poplatek:

100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku výpisu

Výpis z Insolvenčního rejstříku

potřebné údaje:

IČ organizace

osobní údaje konkrétní osoby – jméno a příjmení, příp. datum narození nebo

rodné číslo

správní poplatek:

100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku výpisu

Výpis z Katastru nemovitostí

potřebné údaje:

katastrální území

parcelní číslo nebo číslo listu vlastnictví

příp. číslo popisné, číslo jednotky (bytu, garáže)

správní poplatek:

100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku výpisu

Výpis snímku katastrální mapy

potřebné údaje:

katastrální území

parcelní číslo nebo číslo listu vlastnictví

příp. číslo popisné, číslo jednotky (bytu, garáže)

správní poplatek:

100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku výpisu

Výpis z Obchodního rejstříku

potřebné údaje:

IČ organizace

správní poplatek:

100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku výpisu

Výpis z Rejstříku trestů

může žádat osoba, které se výpis týká nebo zmocněnec na základě plné moci

potřebné doklady:

platný doklad k prokázání totožnosti

zmocněnec úředně ověřenou plnou moc

správní poplatek:

100,- Kč za celý výpis

Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby

může žádat osoba, které se výpis týká nebo zmocněnec na základě plné moci

potřebné doklady:

platný doklad k prokázání totožnosti, doklad IČO

zmocněnec úředně ověřenou plnou moc

správní poplatek:

100,- Kč za celý výpis

Výpis z Živnostenského rejstříku

potřebné údaje:

IČ organizace

správní poplatek:

100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku výpisu

Přijetí podání - formulář kvalifikovaných dodavatelů

potřebné údaje:

IČ organizace

správní poplatek:

50,- Kč za přijetí podání

Přijetí podání – formulář živnostenského rejstříku

potřebné údaje a doklady:

vyplněný jednotný registrační formulář

správní poplatek:

50,- Kč za přijetí podání

Datové schránky

potřebné doklady:

platný doklad k prokázání totožnosti

zmocněnec úředně ověřenou plnou moc

právnická osoba jmenovací dekret, usnesení valné hromady, či jakýkoliv jiný dokument, který určuje danou osobu jako jednatele či statutární orgán za danou právnickou osobu. Tento dokument musí být úředně ověřen.

Agendy ISDS:

Žádost o zřízení datové schránky

Žádost o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost

Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky

Podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových

Vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů a vydání nových

Žádost, aby datová schránka plnila funkci OVM

Žádost, aby datová schránka neplnila funkci OVM

Přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky

Oznámení o změně adresy, příjmení osob s přístupem do datové schránky

Zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)

Povolení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od PO/PFO/FO

Zrušení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od PO/PFO/FO

správní poplatek:

zdarma

Zpoplatněna je pouze autorizovaná konverze dokumentů na žádost a to 30,- Kč za stránku a opakované vydání přístupových údajů. Formulář žádosti o zneplatnění automaticky doplňuje výši poplatku, která je 200,- Kč.

Úřední hodiny :     Pondělí 7.00 – 16.00 hodin,   Středa 7.00 – 17.00 hodin

www.czechpoint.cz – oficiální webové stránky k projektu

Odkazy

logo PP

BLOND1

banner klesti

logo

logo

  

Logoidsjmk

 

vinarstvi

 

voda

 

baner reklama jm copy

Zajímavé odkazy

logo PP

logo

logo

  

Logoidsjmk

 

vinarstvi

 

voda

 

baner reklama jm copy