Vrátit se zpět

Obec Valtrovice - Povinné informace

Verze webových stránek pro seniory

 

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

1. Název: Obec Valtrovice

 

2. Důvod a způsob založení

 

3. Organizační struktura

 

4. Kontaktní spojení

5. Případné platby můžete poukázat:

 

6. Identifikační číslo: 00637653

 

7. Daňové identifikační číslo:

 

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

 

11. Opravné prostředky

 

12. Formuláře

 

13. Návody na řešení nejrůznějších životních situací

 

14. Předpisy

15.Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Zákon o poskytování infromací

 

 

Vrátit se nahoru