Telefon +420 515 275 171

Email urad@valtrovice.cz

Vyhledávání

JAK JSME VÍTALI JARO?
Všichni si už jistě všimli, že jaro začíná pomalu vystrkovat růžky a hlásit se o slovo. Zima se však nechce vzdát žezla tak snadno. Abychom naše oblíbené roční období podpořili, rozhodli jsme se, že ve Valtrovicích uspořádáme vynášení Morany. Morana je už od dávných dob symbolem zimy, která je jak známo tuhá a nejednalo se tak o žádného lehkého soupeře. My jsme nic neponechali náhodě a na souboj s těžkým soupeřem jsme se důkladně připravili.

Sešli jsme se v neděli odpoledne na "zeleném" domečku ve Valtrovicích, který se stal naším bojovým štábem. Nejprve jsme vyráběli z keramické hlíny výrobky s jarními motivy a poté jsme se vrhli na výrobu samotné Morany. Morana, kterou jsme zhotovili byla opravdu strašlivá. Ten nejodvážnější z nás ji vzal a společně jsme se vydali směrem k řece Dyji. Cestou jsme si zpívali a hráli na hudební nástroje.
Cestu jsme ve zdraví zvládli a u Dyje jsme se rozhodli s hrozivou Moranou vypořádat tak, jak si zaslouží. Zapálili jsme ji. To však Moraně bylo málo, a tak jsme ji pro jistotu ještě hodili do řeky.
Ačkoliv to vypadá hrůzostrašně, jedná se o starý zvyk, který značí příchod jara a probouzení přírody.
Cestou zpět jsme si natrlhali mladé proutí, které jsme si nazdobili barevnými mašličkami. I když jsme se sešli v komorním počtu, vynášení Morany jsme si všichni užili a těšíme se, že už bude krásně jarni počasí.

Od 14:00 hod na zeleném domečku.

Přílohy ke stažení
File
Download this file (Velikonoční tvoření 1.4.23.png)Velikonoční tvoření 1.4.23.png

Valtrovický masopust 2023

Přílohy ke stažení
File
Download this file (Karneval Hopsalín.png)Karneval Hopsalín.png
Přílohy ke stažení
File
Download this file (Taneční ženy.png)Taneční ženy.png

KD Valtrovice od 17:00 hod.

Přílohy ke stažení
File
Download this file (Pozvánka 55.png)Pozvánka 55.png

Vážení občané,

přinášíme Vám službu, díky které se k Vám informace dostanou vždy včas.

ZDARMA budete informováni o důležitých událostech a informacích přímo do vašeho telefonu prostřednictvím SMS (např. krizové informace, dopravní komplikace, odstávky a poruchy, aj. sdělení úřadu).

V případě zájmu o tuto službu, vyplňte níže vaše telefonní číslo a podepište, prosím, souhlas se zpracováním osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Souhlas“)

Souhlas je udělován Správci údajů:

Obec Valtrovice, se sídlem Valtrovice 7, 671 28 pošta Jaroslavice, IČ 00637653

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Jana Gabrhelová, https://www.valtrovice.cz/kontakty

Žadatel ( „Subjekt údajů“) tímto uděluje Souhlas se zpracováním svých osobních údajů a žádá o aktivaci služby rozesílání SMS.                                                                              Žadatel může kdykoliv tento svůj Souhlas odvolat zasláním e-mailu/datové zprávy či písemně na adresu obce Valtrovice. Odvoláním Souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející z tohoto Souhlasu do jeho odvolání. Vaše práva, jakožto žadatele a další informace o zpracování, naleznete v informaci o zpracování osobních údajů na webu správce údajů https://www.valtrovice.cz/urad-obce-2/osobni-udaje-2.

Vaše osobní údaje budou obcí zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny zaměstnancům obce, pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností.

Osobní údaje: číslo mobilního telefonu: …………………………………………

Jméno, příjmení žadatele: …………………………………………………………..

Žadatel dále prohlašuje, že Souhlas s uvedeným zpracováním uděluje bezplatně a svobodně.

Ve Valtrovicích dne …..……………..2023  Podpis žadatele _______________________

Vyplněný souhlas odevzdejte zpět na Obecní úřad Valtrovice v co nejkratší době. 

Místní  poplatky Obce Valtrovice:

 1. Obecní systém odpadového hospodářství, dle obecně závazné vyhlášky 1/2022 Obce Valtrovice od 1.1.2023

Sazba poplatku činí 500,00 Kč za osobu a rok.

Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31.8. příslušného kalendářního roku.

 1. Místní poplatek ze psů dle obecně závazné vyhlášky obce Valtrovice 1/2019

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

 1. za jednoho psa ........................................................................................60,-- Kč,
 2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele .......................................80,-- Kč,
 3. za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let ..............................................30,-- Kč,
 4. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let ……….40,-- Kč.

Poplatek je splatný nejpozději do 30. 04. příslušného kalendářního roku.

Úhrada oplatků:

 1. Hotově na pokladně Obecního úřadu Valtrovice
 2. Převodem ČSOB a.s., č. účtu 190 476 527 / 0300, variabilní symbol: číslo vašeho domu.

PEKELNÁ SEŠLOST

Ačkoliv čerti s Mikulášem chodí obvykle vždy až 5. prosince, ve Valtrovicích se sešli již o dva dny dříve. „Pekelná sešlost,“ jak zněl název celé akce, začínala v 17 hodin na místním veřejném prostranství u kostela sv. Jana Křtitele. V tuto dobu už bylo na místě pěkně rušno. Děti dorazily v doprovodu svých rodičů, babiček, dědečků a dalších příbuzných a zvědavě očekávaly, co se bude vlastně dít. Jako první byl oznámen příjezd Mikuláše a jeho družiny andělů. Dětem, které během roku občas zlobily, se tak alespoň pro tuto chvíli ulevilo, že jim peklo nehrozí.

Za zvuku andělské hudby přijeli nádherní andílci v čele s Mikulášem, pro ně možná trochu nezvyklým způsobem, na vlečce zapřažené za traktorem a vítali děti zapálenými prskavkami. Jejich příjezd sklidil velký obdiv a hned jak se vylodili ze svého povozu, seběhly se k nim děti, aby se s nimi vyfotily a aby si s nimi v jejich nebi vyrobily vánoční ozdoby.

Po chvíli však bylo oznámeno, že už se do Valtrovic blíží pekelnou rychlostí i skupina čertů. Rodiče tak najednou měli co dělat, aby udrželi děti, které jim najednou visely na krku jako klíšťata. Pekelníci se přiřítili rovněž na vlečce tažené traktorem, který řídil sám Lucifer. Čerti se rozběhli mezi děti, aby hledali hříšníky. Mikuláš však nenechal děti na pospas a rozdováděným čertům jejich řádění zarazil. Každé dítě muselo spravedlivě vlézt na pekelnou váhu, která hříšníky spolehlivě odhalila. Většina dětí překonala strach a na pekelnou váhu vstoupila. Vážení ukázalo, že se sešly samé hodné děti, které byly po celý rok hodné a pokud zlobily, tak jen trochu. Na váhu mohli samozřejmě vstoupit i dospělí, ale těch se odvážila pouze hrstka. S těmito odvážlivci se váha už houpala mnohem víc. Čerti nebyli úspěšní, a tak jejich Lucifer odjel traktorem sám a pekelníci museli zpátky do pekla po svých a s prázdnými pytli na hříšníky.

Děti si oddychly, že vše přečkaly bez úhony a andílci je odměnili balíčkem sladkostí. Jako poslední opustil Valtrovice Mikuláš se svou andělskou družinou, pro které přijel jejich nebeský traktor s vlečkou a děti se s nimi loučily se zapálenými prskavkami. Rodiče si ulevili, že už jim děti nevisí na krku a mohli si jít dát čaj nebo svařené víno a občerstvit se „čertovským uzeným cigárem,“ v pekelném baru.

Za organizaci celé akce patří velký dík spolku valtrovických maminek, obci Valtrovice a všem, kteří se na pořádání první „pekelné sešlosti“ podíleli. Dík patří rovněž všem, kteří se akce zúčastnili a především statečným dětem. Doufejme, že se všichni zase za rok uvidíme a že čerti odjedou opět s prázdnou.

V pátek 25. 11. 2022 proběhlo v naší obci  u dětského hřiště slavnostní zahájení Adventního předvánočního času s rozsvícením vánočního stromu i Betlému. Krásným vystoupením všechny potěšily  děti z mateřské školy. Všem popřál příjemné vánoční svátky i pan starosta a místní farář. 

Ve středu 26.10.2022 proběhlo v Klubovně dlabání dýní. Nyní svítící dýně zdobní náves ui autobusové zastávky.

V sobotu 29. října se děti vydaly na dýňovou stezku. Poté se stylovým občerstvením, hudbou v Klubovně a lampionovým průvodem byla celá akce ukončena.

Drakiáda z 8. října 2022

Obec Valtrovica a Kulturní dům Valtrovice. Na fotky se můžete podívat zde:  https://zikiz.rajce.idnes.cz/Hody_Valtrovice_2022/

 

V úterý 30. srpna 2022  od 17:00 hod. ožila naše obec a cesta za naší vesnicí pohádkovými postavičami, které měly pro děti připraveny nejrůznější úkoly. Spolu s rodiči se tak děti  vydaly na pohádkovou stezku. Skvěle si končící prázdniny užily nejden děti, ale i  dospělí. Děkujeme :-)

 

Co je to cookie

Cookie je krátký textový soubor, který si navštívený web ukládá ve vašem prohlížeči. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě.

K čemu využíváme cookies na našem webu?

Na tomto webu používáme tyto cookies:

 • Technické – první strany, krátkodobé. Zajišťují základní technickou funkčnost webu jako přihlašování, využívání služeb apod.
 • Technické – první strany, dlouhodobé. Zajišťují zamapatování uživatelských preferencí napr. zapamatování uživatelského jména, specifického nastavení webových stánek apod.
 • Google Analytics – první strany, dlouhodobé. Jsou používány pro měření anonymních statistik o chování uživatelů.
 • Sociální sítě – (třetí strany, dlouhodobé) – používané při sdílení obsahu stránky prostřednictvím sociálních sítí.
 • YouTube (krátkodobé i dlouhodobé) – využívá je přehrávač videí YouTube. Jsou na Váš počítač umístěny ve chvíli, kdy přehrávač spustíte.

Do cookies nikdy neumisťujeme citlivá nebo osobní data.

Jak lze smazat Vaše cookies?

Všechny cookies, které už na vašem počítači jsou, můžete vymazat. Většina prohlížečů také nabízí možnost blokace umísťování cookies na Vás počítač, v takovém případě ale nebudete moci využít všechny naše online služby. Detailní informace o nastavení ukládání souborů cookies ve Vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče. Pro nejrozšířenější prohlížeče to jsou:

Pohár starosty 2022

Den dětí proběhl na fotbalovém hřišti ve Valtrovicích v sobotu 4. června 2022 od 14.00 hod.

Děti si užily Malování na obličej, Laserovou střelnici, kouzelníka Katonase se svým vystoupením.

Velkým bonusem pro ně byla hasičské pěna, která sice trvala krátkou dobu, zato s velkým zážitkem.  :-)

Fotbalové hřiště ve Valtrovicích, pátek večer 3.června 2022 od 20.00 hod. 

Dne 21. května 2022 jsme přivítali nové občánky Obce Valtrovice, Elišku, Jakuba, Jonáše a Kateřinu.

Přejeme jim šťastný a raodstný život mezi námi.

Odkazy

Mobilní aplikace

Povodňový plán 

 

Krizport - chytré blondýnky 

Pálení klestí 

Czechpoint

Fire Brno 

IDS JMK 

MAS Znojemské vinařství 

Vodárenská společnost

 Jižní morava Info

znak obce Valtrovice