Telefon +420 515 275 171

Email urad@valtrovice.cz

Vyhledávání

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací  - bude přerušena dodávka elektrické energie v celé obci Valtrovice.

 1. STŘEDA dne 10. dubna 2024 od  7:30 do 15:00 hod.

 

Vypnutí se týká  domácností v Obci Valtrovice napájení z TS Valtrovice.

 

Přílohy ke stažení
File
Download this file (eon_oznameni.pdf)eon_oznameni.pdf

Přílohy ke stažení
File
Download this file (Nebezpečný odpad 04.2024.pdf)Nebezpečný odpad 04.2024.pdf

Ukliďme Valtrovice, sraz v 9:00 hod. u dětského hřiště. Pytle a rukavice zajištěny.

Přílohy ke stažení
File
Download this file (Uklidme Valtrovice 2024.jpg)Uklidme Valtrovice 2024.jpg

 

Kulturní dům Hodonice od 19:00 hod.

Divadelní společnost Háta uvádí komedii ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ 

Předprodej vstupenek na OÚ Hodonice, cena vstupenky 350,- Kč.

 

Místní  poplatky Obce Valtrovice v roce 2024

Úhrada poplatků:

 1. Hotově na pokladně Obecního úřadu Valtrovice
 2. Převodem na bankovní účet ČSOB a.s., na číslo účtu: 190 476 527 / 0300 variabilní symbol: uveďte číslo vašeho domu
 1. Obecní systém odpadového hospodářství, dle obecně závazné vyhlášky 1/2023 od 1.1.2024

Sazba poplatku za kalendářní rok a osobu:        600,00 Kč

Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31.8. příslušného kalendářního roku.

 1. Místní poplatek ze psů dle obecně závazné vyhlášky 2/2023 od 1. 1.2024

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

 1. za jednoho psa ........................................................................................80,00 Kč
 2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ...................................... 100,00 Kč
 3. za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let ............................................ 50,00 Kč
 4. za druhého a každého dalšího kterým je osoba starší 65 let …………… 60,00 Kč

Poplatek je splatný nejpozději do 30. 04. příslušného kalendářního roku.

Přílohy ke stažení
File
Download this file (Místní popl.2024.pdf)Místní popl.2024.pdf

 

V letošním roce se opět konala v naší obci dýňová stezka plná úkolů a překvapení pro naše děti se zakončením v místní klubovně. 

Krojované hody v naší obci 16.09.2023

 

 

V pátek 25. srpna se v naší obci mohly děti setkat s nejrůznějšími pohádkovými bytostmi. Král Hyacint v jeho království rád všechny děti uvítal a poté se děti rozběhly s hracími kartičkami  vstříc pohádkám. Večerní promítání filmu na návsi u kostela zakončilo  příjemnou atmosféru letního pátečního večera. Nyní se děti určitě těší do školních lavic a školek. Děkujeme valtrovickým maminkám. :-)

V sobotu dne 1. čevence se konala na místním fotbalovém hřišti soutěž hasičských družstev v požárním sportu,  O pohár starosty obce Valtrovice.

Zúčastnla se družstva mužů, žen i dětí z obcí Hrádek, Jaroslavcie, Hevlín, Slup a místní Valtrovická družstva.

Setkání se uskutečnilo na návsi u kostela a celebroval ji místní farář Mgr.Pavel Sobotka.

 

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1243, kdy v prosinci tohoto roku byla vrácena obec Walterouich králem Václavem I. zvláštní listinou farářovi Vilímovi od svatého Michala ve Znojmě (nynější jezuitský kostel). Ale už roku 1307 biskup olomoucký Jan potvrzuje kostel Valtrovický a jeho patronátní právo jeptiškám kounickým. Roku 1537 prodal císař Ferdinand I. Valtrovice se všemi statky českému vicekancléři Jiřímu Žabkovi z Limberku, který je dal zapsat roku 1542 majiteli z Jaroslavic, Vilému Kunovi z Kunštátu. Kolem roku 1560 zde nastoupilo učení Luterovo. Roku 1573 nastoupil do opatství Šebestián Freytag z Čepiroh. Roku 1597 se zde usadil pastor. Po bitvě na Bílé hoře bylo zde luteránství zakázáno. Pro nedostatek kněží, byla valtrovická fara bez faráře. Roku 1633 byly Valtrovice odkázány do Jaroslavic, roku 1665 do Hrádku. Až do roku 1781 byli obyvatelé Valtrovic nevolníky Jaroslavic a panstvu z Jaroslavic robotovali až do roku 1848. Od tohoto roku náležely Valtrovice k okresnímu úřadu, později Okresnímu soudu v Jaroslavicích a k Okresnímu hejtmanství ve Znojmě. Po první světové válce byly Valtrovice 17. prosince 1918 obsazeny českým vojskem v počtu 60 mužů, které přišlo od Slupu. Roku 1938 byly Valtrovice dle Mnichovské dohody obsazeny fašistickým hitlerovským vojskem a byly od zbytku země odtrženy až do května 1945, kdy byla obec osvobozena.

Památky v naší obci kostel, fara, škola, hřbitov

Farní kostel je zasvěcen sv. Janu Křtiteli. Před deseti lety prošel kostel rekonstrukcí a v roce 2014 obdržel cenu jako nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje za 2013. Na hlavním oltáři je obraz, který maloval znojemský malíř Josef Winterhalter. Stáří kostela není známo, ale klenutí presbitária je z doby pozdní gotiky, z čehož lze usuzovat, že byl postaven koncem 12. nebo počátkem 13. století. Fara a škola byly založeny 4. března 1748 hraběnkou Marií z Althana, rozenou Pignatelli. Hřbitov mají Valtrovice již třetí. Původně byl hřbitov kolem kostela. Druhý hřbitov byl u cesty vedoucí od kapličky severně naproti prvnímu sklepu. Na tomto hřbitově se přestalo pohřbívat roku 1828. Třetí a současný hřbitov je na severní straně u silnice ze Znojma, která byla zřízena v roce 1874. Pamětní farní kniha založena farářem Ferdinandem Aichingerem z roku 1800 je k vidění v prostorách kulturního domu.

      

A nyní několik informaci z demografického vývoje obce

V roce 1880 žilo ve 101 domech 514 obyvatel z toho 511 němců a 3 češi, v roce 1900 ve 111 domech 560 obyvatel a to 557 němců a 3 češi, v roce 1921 ve 121 domech 557 obyvatel a to 536 němců a 12 čechů, jiné národnosti 9, v roce 1930 ve 144 domech 607 obyvatel z toho 598 němců, 6 čechů, jiné národnosti 3 v roce 1950 v 82 domech 296 obyvatel. V současnosti žije v obci ve 141 domech 412 obyvatel.

Naší obci se rovněž nevyhýbaly živelné pohromy a epidemie. V roce 1838 od 3 do 8 března zasáhla obec velká povodeň řeky Dyje. V témže roce zasáhlo obec  krupobití a to 30. května. Krupobití zasáhlo obec v letech 1841, 1845, 1889, 1902. Řeka Dyje způsobovala často místním usedlíkům veliké škody například roku 1853 zničila most na silnici vedoucí do Slupu dříve Čule. V letech 1888 a 1899 při tání sněhu vystoupila ze svého koryta a rozlila se až k farským zahradám nynějšímu transformátoru a pokryla pole silným nánosem písku a kamení. V roce 1842 obec postihlo velké sucho, kdy od 15. května do 24. srpna nepršelo. V roce 1843 27. července zde vypukl požár, to se opakovalo také 13. září 1852 a 20. září 1886. Roku 1831 postihla obec cholera, kdy onemocnělo během dvou dnů 100 lidí, ale zemřeli jen 3. Roku 1855 zemřeli na choleru 4 lidé.

Naše kořeny jsou velmi důležité, z historie můžeme čerpat mnoho cenných informací i pro dnešní moderní a uspěchanou dobu. Když si všimneme a porovnáme minulost se současností v oblasti územní, populační, hospodářské, dopravní, sociální a ekonomické, zjistíme, že naše obec k naší radosti aktivně roste a rozvíjí se a všichni věříme, že správným směrem. Chceme, aby tento trend pokračoval a chceme i v dnešní době pro naší obec a naše lidi to nejlepší, abychom se tu všichni cítili dobře a bezpečně.

Mgr. Luděk Lahner, starosta obce Valtrovice

Sobotní odpoledne 3.6.2023 se konal na místním fotbalovém hřišti dětský den. 

Dne 20. května 2023 proběhlo slavnostní vítání občánků. Přivítali jsme do obce tři chlapečky - Viléma, Jirku a Dominika. Zápis dětí je jednou z trvakých vzpomínek životních událostí. Přejeme všem v rodině hodně radosti, lásky i dětského úsměvu.

Zdobení májky probíhalo u dětského hřiště.  Pálení čarodějnic zase na místním fotbalovém hřišti.

Zápis dětí do MŠ Valtrovice na školní rok 2023 – 2024

se bude konat ve čtvrtek 4. května 2023 od 13.30 do 15.30 hodin v budově MŠ

Zápis se týká i dětí z Ukrajiny

Formuláře potřebné k zápisu můžete vyplnit přímo v MŠ v den zápisu
Přineste : - rodný list dítěte

                - očkovací průkaz dítěte

Dle zájmu si můžete formuláře potřebné k zápisu vytisknout (ke stáhnutí níže)

 • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ
 • Evidenční list pro dítě v mateřské škole

Tyto formuláře vyplníte, necháte potvrdit od pediatra a přinesete v den zápisu do MŠ

Rozhodnutí o přijetí dítěte bude vydáno do 30 dnů od přijetí Vaší žádosti

Případné dotazy na :

Telefon : 515 275 045

e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Sobotní odpoledne 1.4.2023 si děti mohly v klubovně na zeleném domečku namalovat vajíčka a nazdobit stromek na návsi u dětského hřiště. Dále se učily plést pomlázku, tvořily z keramiky a vysely si jarní obilí do svého květináčku.  Vítáme krásné jarní období a zvláště Velikonoce.

V místním kulturním domě proběhla taneční hodinka v rytmu latrinskoamerických tanců nejenom pro ženy! 

Odkazy

Mobilní aplikace

Povodňový plán 

 

Krizport - chytré blondýnky 

Pálení klestí 

Czechpoint

Fire Brno 

IDS JMK 

MAS Znojemské vinařství 

Vodárenská společnost

 Jižní morava Info

znak obce Valtrovice