• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg

 

Krajina v okolí obce

Krajina v okolí obce je intenzivně zemědělsky obdělávána, takže kompaktní zeleň se v ní vyskytuje jen sporadicky. Přesto v především listnatých lesích, vzdálenějších od obce, žije mnoho zvěře, která dotváří celkový ráz okolní krajiny. Snahou obce je proto jednak ochrana a revitalizace existující zeleně a nezastavěné krajiny a zároveň systematické zakládání nových zelených ploch. Zajištění revitalizace původních dřevin na návsi u kostela. Podnikání kroků k ochraně mezí a remízků v krajině a aktuálně inventarizovat veřejnou zeleň v zastavěném území obce.

Občané jsou zapojeni do tříděného sběru odpadu. Do budoucna bychom chtěli ve spolupráci s místními spolky likvidovat černé skládky  v katastru obce.

 

Odkazy

logo PP

BLOND1

banner klesti

logo

logo

  

Logoidsjmk

 

vinarstvi

 

voda

 

baner reklama jm copy

Zajímavé odkazy

logo PP

logo

logo

  

Logoidsjmk

 

vinarstvi

 

voda

 

baner reklama jm copy