• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg

 

Výstavba kanalizačního řadu

V souvislosti se snahou o rozvoj bytové výstavby vyvstává problém odkanalizování obce.  Vzhledem k finanční náročnosti celé akce si obec nechala zpracovat projektovou dokumentaci i s čistírnou odpadních vod. Celá stavba bude realizována v dalším období- dle finančních možností obce s přispěním dotačních prostředků. Důležitým  předpokladem získání dotace je podíl, který musí obec zajistit ze svých prostředků.

 

Odkazy

logo PP

BLOND1

banner klesti

logo

logo

  

Logoidsjmk

 

vinarstvi

 

voda

 

baner reklama jm copy

Zajímavé odkazy

logo PP

logo

logo

  

Logoidsjmk

 

vinarstvi

 

voda

 

baner reklama jm copy