• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg

 

Územní plán

Územní plán obce  byl schválen zastupitelstvem obce dne 4. 6. 2004

Ve změně číslo 2 územního plánu obce  Valtrovice dochází k rozšíření zastavitelného území, mimo zastavěné území obce,  v lokalitě navazující na stávající zemědělský areál firmy Dan Moravia.  Návrh plochy bude akceptovat veškeré stávající limity využití území a ostatní omezení vyplývající z platné územně plánovací dokumentace obce Valtrovice.

 

Odkazy

logo PP

logo

logo

  

Logoidsjmk

 

vinarstvi

 

voda

 

baner reklama jm copy

Zajímavé odkazy

logo PP

logo

logo

  

Logoidsjmk

 

vinarstvi

 

voda

 

baner reklama jm copy