Vítejte na webových stránkách obce Valtrovice

 

Dne 18.března 2013 byla slavnostně udělena naší obci PŘEDSEDKYNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY p. Miroslavou Němcovou v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky v Praze vlajka a znak obce Valtrovice.

Za naši obec se slavnostního udělení symbolů zúčastnil starosta obce

Mgr. Luděk Lahner a místostarosta obce Ing.Tomáš Juhaňák.

 

Znak

Červeno-zeleně polcený štít. Vpravo stříbrný vztyčený kosíř vedle přivrácené vztyčené stříbrné radlice, pod nimi střídavě tři stříbrné a tři černé vodorovné pruhy. Vlevo zlatý stonek vinné révy se dvěma listy a dvěma červenými hrozny, obtočený kolem stříbrné vinné tyče vrcholící křížkem.

 

 

 

 

 

VLAJKA

List tvoří pět svislých pruhů, červený, bílý, zelený, bílý a černý v poměru 1:1:2:1:1. Uprostřed zeleného listu žlutý stonek vinné révy se dvěma listy a dvěma červenými hrozny, obtočený kolem bílé vinné tyče vrcholící křížkem. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

 

 

 

 

Historická pečeť OBCE VALTROVICE

Tato pečeť je otištěna ve vlastivědě moravské (oJaroslavický) z r. 1905.

Historická pečeť byla předlohou k vytvoření návrhů obecních symbolů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symbolika návrhů znaku a vlajky obce

První písemná zmínka o existenci osady ležící 4 km severně od Jaroslavic pochází z r.1243, kdy ji král Václav I. daroval klášteru sv.Michala ve Znojmě. Již v r.1307 stál ve vsi kostel sv.Jana Křtitele, jehož patronát náležel až do r.1542 premonstrátskému klášteru Rosa Coeli v Dolních Kounicích. V r.1537 prodal císař Ferdinand I. celou ves Jiřímu Žabkovi z Limberka, od něhož ji tři roky poté odkoupil Vilém Kuna z Kunštátu. Od té doby až do zániku feudalismu byly Valtrovice součástí jaroslavického panství, v letech 1609-1790 v majetku hraběcího rodu Althannů.

Významnou historickou památkou Valtrovice je původně gotický kostel sv.Jana Křtitele s oltářním obrazem od J.Winterhaltera. Nejpozději od konce 18. století užívali valtrovičtí vlastní, tzv. znakovou obecní pečeť s vinařskými a zemědělskými motivy. Nejzajímavější z nich je figura, popsaná jako“vinná tyč“, doplněná kosířem a radlicí (srov.: F.Dvorský, VM-Jaroslavský okres, Brno 1905, s.15 a 16).

Pečetní znamení převzal i tvůrce předkládaných návrhů nových valtrovických obecních symbolů, menších úprav doznaly figury kosíře a radlice. V základním návrhu jsou tyto symboly položeny do zeleno-červeně polceného štítu (event. listu vlajky). Zatímco zelená symbolizuje vinařský a zemědělský charakter vesnice, červená byla převzata z erbu Althannů. Kromě tohoto rodu je připomenut též rod pánů z Kunštátu, za jehož - byť kratičké - vlády došlo k dlouhodobému připojení Valtrovic k Jaroslavicím (černo-stříbrné pruhy z jejich erbu). Vinařství akcentuje v alternativních návrzích vinná réva s hrozny a listy, beránek je atributem patrona místního starobylého kostela (jeho obvyklá hůl zakončená křížem je tu nahrazena „vinnou tyčí“ ze staré obecní pečeti).

Miroslav J.V. P a v l ů

heraldik

Nejnovější aktuality

banner

Turistické
informace

banner

Informace
pro občany

Odkazy

obec na web

logo PP 

 

BLOND1 

banner klesti 

logo

logo 

Logoidsjmk 

vinarstvi 

voda

 baner reklama jm copy

Erb patička

Golden Orange

© 2021 Obec Valtrovice. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

CMS by Joomla