Vítejte na webových stránkách obce Valtrovice

Kostel Jana Křtitele, který byl vystavěn někdy ve 12.-13. století, postavený v gotickém slohu

Kaplička a kříž

Ochrana památek

V obci Valtrovice jsou registrovány prohlášené kulturní památky. Nemovité památky objekty památkového zájmu je třeba respektovat a zachovat včetně jejich prostředí.

Katastrální území obce Valtrovice je územím archeologického zájmu, tj. územím s doloženými archeologickými nálezy. Celé dotčené území je tedy nutno považovat za území archeologického zájmu. V případě jakýchkoli zemních prací a úprav terénu je jejich investor povinen, dle § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb. v platném znění již v době přípravy stavby oznámit stavební záměr Archeologickému ústavu AV ČR, Královopolská 147, Brno a umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu.

Nutné je respektovat podmínky stanovené pro území archeologického zájmu.

Nejnovější aktuality

banner

Turistické
informace

banner

Informace
pro občany

Odkazy

obec na web

logo PP 

 

BLOND1 

banner klesti 

logo

logo 

Logoidsjmk 

vinarstvi 

voda

 baner reklama jm copy

Erb patička

Golden Orange

© 2021 Obec Valtrovice. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

CMS by Joomla