• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg

Kostel Jana Křtitele, který byl vystavěn někdy ve 12.-13. století, postavený v gotickém slohu

Kaplička a kříž

Ochrana památek

V obci Valtrovice jsou registrovány prohlášené kulturní památky. Nemovité památky objekty památkového zájmu je třeba respektovat a zachovat včetně jejich prostředí.

Katastrální území obce Valtrovice je územím archeologického zájmu, tj. územím s doloženými archeologickými nálezy. Celé dotčené území je tedy nutno považovat za území archeologického zájmu. V případě jakýchkoli zemních prací a úprav terénu je jejich investor povinen, dle § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb. v platném znění již v době přípravy stavby oznámit stavební záměr Archeologickému ústavu AV ČR, Královopolská 147, Brno a umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu.

Nutné je respektovat podmínky stanovené pro území archeologického zájmu.

Odkazy

logo PP

BLOND1

banner klesti

logo

logo

  

Logoidsjmk

 

vinarstvi

 

voda

 

baner reklama jm copy

Zajímavé odkazy

logo PP

logo

logo

  

Logoidsjmk

 

vinarstvi

 

voda

 

baner reklama jm copy