Telefon +420 515 275 171

Email urad@valtrovice.cz

Vyhledávání

 

Dne 18.března 2013 byla slavnostně udělena naší obci PŘEDSEDKYNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY p. Miroslavou Němcovou v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky v Praze vlajka a znak obce Valtrovice.

Za naši obec se slavnostního udělení symbolů zúčastnil starosta obce

Mgr. Luděk Lahner a místostarosta obce Ing.Tomáš Juhaňák.

 

Znak

Červeno-zeleně polcený štít. Vpravo stříbrný vztyčený kosíř vedle přivrácené vztyčené stříbrné radlice, pod nimi střídavě tři stříbrné a tři černé vodorovné pruhy. Vlevo zlatý stonek vinné révy se dvěma listy a dvěma červenými hrozny, obtočený kolem stříbrné vinné tyče vrcholící křížkem.

 

VLAJKA

List tvoří pět svislých pruhů, červený, bílý, zelený, bílý a černý v poměru 1:1:2:1:1. Uprostřed zeleného listu žlutý stonek vinné révy se dvěma listy a dvěma červenými hrozny, obtočený kolem bílé vinné tyče vrcholící křížkem. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

 

 

Historická pečeť OBCE VALTROVICE

Tato pečeť je otištěna ve vlastivědě moravské (oJaroslavický) z r. 1905.

Historická pečeť byla předlohou k vytvoření návrhů obecních symbolů.

 

Symbolika návrhů znaku a vlajky obce

První písemná zmínka o existenci osady ležící 4 km severně od Jaroslavic pochází z r.1243, kdy ji král Václav I. daroval klášteru sv.Michala ve Znojmě. Již v r.1307 stál ve vsi kostel sv.Jana Křtitele, jehož patronát náležel až do r.1542 premonstrátskému klášteru Rosa Coeli v Dolních Kounicích. V r.1537 prodal císař Ferdinand I. celou ves Jiřímu Žabkovi z Limberka, od něhož ji tři roky poté odkoupil Vilém Kuna z Kunštátu. Od té doby až do zániku feudalismu byly Valtrovice součástí jaroslavického panství, v letech 1609-1790 v majetku hraběcího rodu Althannů.

Významnou historickou památkou Valtrovice je původně gotický kostel sv.Jana Křtitele s oltářním obrazem od J.Winterhaltera. Nejpozději od konce 18. století užívali valtrovičtí vlastní, tzv. znakovou obecní pečeť s vinařskými a zemědělskými motivy. Nejzajímavější z nich je figura, popsaná jako“vinná tyč“, doplněná kosířem a radlicí (srov.: F.Dvorský, VM-Jaroslavský okres, Brno 1905, s.15 a 16).

Pečetní znamení převzal i tvůrce předkládaných návrhů nových valtrovických obecních symbolů, menších úprav doznaly figury kosíře a radlice. V základním návrhu jsou tyto symboly položeny do zeleno-červeně polceného štítu (event. listu vlajky). Zatímco zelená symbolizuje vinařský a zemědělský charakter vesnice, červená byla převzata z erbu Althannů. Kromě tohoto rodu je připomenut též rod pánů z Kunštátu, za jehož - byť kratičké - vlády došlo k dlouhodobému připojení Valtrovic k Jaroslavicím (černo-stříbrné pruhy z jejich erbu). Vinařství akcentuje v alternativních návrzích vinná réva s hrozny a listy, beránek je atributem patrona místního starobylého kostela (jeho obvyklá hůl zakončená křížem je tu nahrazena „vinnou tyčí“ ze staré obecní pečeti).

Miroslav J.V. P a v l ů

heraldik

Odkazy

Mobilní aplikace

Povodňový plán 

 

Krizport - chytré blondýnky 

Pálení klestí 

Czechpoint

Fire Brno 

IDS JMK 

MAS Znojemské vinařství 

Vodárenská společnost

 Jižní morava Info

znak obce Valtrovice