Telefon +420 515 275 171

Email urad@valtrovice.cz

Vyhledávání

Kostel Jana Křtitele, který byl vystavěn někdy ve 12.-13. století, postavený v gotickém slohu

Kaplička a kříž

Ochrana památek

V obci Valtrovice jsou registrovány prohlášené kulturní památky. Nemovité památky objekty památkového zájmu je třeba respektovat a zachovat včetně jejich prostředí.

Katastrální území obce Valtrovice je územím archeologického zájmu, tj. územím s doloženými archeologickými nálezy. Celé dotčené území je tedy nutno považovat za území archeologického zájmu. V případě jakýchkoli zemních prací a úprav terénu je jejich investor povinen, dle § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb. v platném znění již v době přípravy stavby oznámit stavební záměr Archeologickému ústavu AV ČR, Královopolská 147, Brno a umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu.

Nutné je respektovat podmínky stanovené pro území archeologického zájmu.

Odkazy

Mobilní aplikace

Povodňový plán 

 

Krizport - chytré blondýnky 

Pálení klestí 

Czechpoint

Fire Brno 

IDS JMK 

MAS Znojemské vinařství 

Vodárenská společnost

 Jižní morava Info

znak obce Valtrovice