Vítejte na webových stránkách obce Valtrovice

Slavnostní otevření fotbalového hřiště ve Valtrovicích. Dopoledne sehráli přátelské utkání mladší žáci FC Valtrovice proti FK Znojmo,dívky. Dále hráli hráči FC Valtrovice proti fotbalistům z Jaroslavic,  k večeru Stará garda. Za tým mladších žáků Valtrovic hrála i Andrea Stašková, hráčka Juventusu Turín.

Informace k průtahu obcí Valtrovice, uzavírka od 4.5.2020 do 30.11.2020, objízdné trasy.

 

Oznamujeme občanům obce Valtrovice,

na webových stránkách obce Valtrovice www.valtrovice.cz je zřízena nová mobilní aplikace a je možné ji bezplatně využít pro Vaše mobilní telefony.

Celý postup instalace je uveden v Hlavním menu, dále vlevo záložka Vaše obec-mobilní aplikace, instalace na zařízení Android  nebo Apple.  Je zde uvedeno jak aplikaci instalovat,  jak nastavit příjímání upozornění do Vašeho mobilního telefonu.

Využijte tuto službu, možnosti získávání aktuálních informací o dění,  důležitých akcích a novinkách nejenom z naší obce, ale i z okolních obcí.

 Ve Valtrovicích dne 24.04.2020

Chcete zůstat zdraví a nenakazit se?Chraňte se, dodržujte opatření

 
Přílohy ke stažení
File
Download this file (ZZMV_COVID a senioři_1.pdf)ZZMV_COVID a senioři_1.pdf

Maškarní karneval  8.3.2020

Taneční pro dospělé 2020

Přílohy ke stažení
File
Download this file (Letáček_taneční_pd_2020 (002).png)Letáček_taneční_pd_2020 (002).png

Masopust u nás  15.2.2020

obec na web

 

Mobilní aplikace Vás bude informovat přímo do vašeho mobilního zařízení o novinkách z obcí ve vašem okolí.

Přílohy ke stažení
File
Download this file (Valtrovice -harmonogram 2020.pdf)Valtrovice -harmonogram 2020.pdf

Prvopočátky obecní knihovny lze datovat do první poloviny 20. století, kdy se touto činností v bývalé pětitřídce zabýval pan řídící. Dnes se knihovna nachází přímo v budově OÚ Valtrovice a je ve správě obce. Současnou knihovnicí je paní Siruková.

V knihovně naleznete více jak 1 500 titulů všech žánrů od různých autorů. Nechybí samozřejmě klasici či beletrie a velmi oblíbená část knížek pro děti.

K dispozici je též pro návštěvníky počítač s tiskárnou a přístupem na internetem.

Knihovna spolupracuje s knižním fondem ve Znojmě, od nějž pravidelně zapůjčuje nové tituly. Každoročně dochází také k nákupu nových knih a vyřazování nečtených titulů.

Momentálně je v knihovně přihlášeno více jak 50 čtenářů, tedy necelých 15% obyvatel obce.

Paní knihovnice každoročně pořádá výtvarné soutěže pro všechny čtenáře, kde vítěz obdrží pěknou knížku. Tato akce je zajímavá především pro malé čtenáře z řad dětí.

Knihovna je otevřená vždy každé pondělí od 16:00 do 17.00 hodin.

Všichni jste zváni.

Mateřská škola Valtrovice bude 

otevřena od pondělí 18. 5. 2020.

Provoz mateřské školy bude probíhat v

běžném režimu se zvýšenými

hygienickými opatřeními. 

Soubor hygienických pokynů pro školy a školská zařízení:

https://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

 

Přílohy ke stažení
File
Download this file (příloha_čestné_prohlášení (2).pdf)příloha_čestné_prohlášení (2).pdf

POSTUP K UPLATNĚNÍ ŽÁDOSTI O OŠETŘOVNÉ Z DŮVODU UZAVŘENÍ ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

https://www.cssz.cz/web/cz/-/doporuceny-postup-pro-podani-zadosti-o-osetrovne-pri-peci-o-dite-do-10-let-z-duvodu-uzavreni-skolskeho-detskeho-zarizeni-skoly-

ČSSZ shrnuje pro rodiče a zaměstnavatele postup pro získání ošetřovného za uplynulý měsíc.

Mateřská škola Valtrovice, příspěvková organizace

Valtrovice 12, 671 28 Jaroslavice

IČ: 70987009, tel. 515 275 045,

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ID datové schránky: ue4k3fx

 

ZÁPIS DO MŠ VALTROVICE školní rok 2020/2021

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními

vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k

organizaci zápisů do MŠ pro školní rok 2020/2021. Zápis do mateřské školy bude probíhat

bez osobní přítomnosti dětí v MŠ.

Formuláře potřebné k zápisu si mohou rodiče stáhnout a posléze vytisknout na níže uvedených odkazech.

!!!Potvrzení od lékaře se v současné situaci nevyplňuje - je nahrazeno čestným prohlášením!!!

 

 Všechny vyplněné a podepsané formuláře přineste ve velké obálce a nebo eurofolii na níže uvedená místa:

 • budova MŠ Valtrovice - prosíme vhodit do schránky
 • na Obecní úřad Valtrovice

Rozhodnutí o přijetí dítěte bude vydáno do 30 dnů od přijetí Vaší žádosti.

 

Mateřská škola Valtrovice, příspěvková organizace

Adresa

 • Valtrovice 12, 671 28 p. Jaroslavice
 • IČO: 70987009

Kontaktní údaje

 • telefon: 515 275 045
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Organizační struktura

 • Ředitelka: Martina Radvanská
 • Učitelky: Pavla Čížová
 • Asistentka pedagoga: Kateřina Šenkýřová


Provozní doba: 6.30 – 15.45 hod

 

Školné

 • celodenní pobyt dítěte 250,--Kč
 • pobyt dítěte na 4 hodiny denně 160,--Kč

 

Charakteristika naší Mateřské školy

 • Mateřská škola Valtrovice je jednotřídní školou rodinného typu.
 • Byla znovu otevřena po dvou letech uzavření a zrušení provozu školy v září roku 2002. Nachází se na okraji obce, v blízkosti sportovního hřiště. Umístění školy umožňuje mnoho pozorování v přírodě a nabízí realizaci prvků ekologické výchovy, umožňuje řadu pěších výletů. Kapacita školy je 20 dětí.
 • Od 1. 1. 2003 je škola samostatným právním subjektem, příspěvkovou organizací. Prostředí školy prošlo v posledních pěti letech rekonstrukcí a úpravou vnitřních a venkovních prostor.
 • Snažíme se o vytvoření takových podmínek, které jsou nezbytné pro příjemný, bezpečný a radostný pobyt dětí v mateřské škole. Příjemný interiér umocňuje jeho vybavení novým nábytkem, vytvoření zázemí a koutu pro děti, doplnění výzdobou především z vlastních výtvorů a výrobků.
 • Součástí školy je školní jídelna. Vybavení školní jídelny je postupně obměňováno a modernizováno, dle finančních možností zřizovatele.
 • Pracovnicí mateřské školy je zajištěna veškerá péče o lůžkoviny a další prádlo mateřské školy.
 • Zahrada školy nabízí možnosti pobytu venku v průběhu celého roku. Je zde mnoho vzrostlých stromů, které vytvářejí stinná zákoutí pro pobyt venku v letních měsících. Zahrada, jako součást celého objektu školy, který slouží pro naplňování cílů rámcově výchovného programu je stále doplňována novými hracími prvky.

Nedílnou součástí života mateřské školy jsou TRADICE, které jí dodávají charakteristické rysy

 • OSLAVA NAROZENIN - pro oslavence si připravíme obrázky od dětí, on přinese pro každé dítě malou drobnost.
 • PODZIMNÍ SLAVNOSTI - ve znamení TRADIČNÍHO POSVÍCENÍ v mateřské škole
 • DÝŇOVÉ TVOŘENÍ - strašidla
 • SVÁTEK SVATÉHO MARTINA – přijíždí na bílém koni
 • SETKÁNÍ S MIKULÁŠEM - návštěva Mikuláše, anděla a čerta v MŠ, pekelná třída.
 • VÁNOCE A ADVENT - společně s dětmi se seznamujeme s tradicemi Vánoc, připomeneme si staré zvyky (sv. Barbora, sv. Mikuláš, sv. Lucie a zpíváme koledy.
 • MASOPUSTNÍ REJ - celá škola v daný den přijde v maskách, včetně p. učitelek, zábavné dopoledne, tanec, hry, MASOPUSTNÍ TAŠKAŘICE po vesnici.
 • VELIKONOCE- tradice Velikonoc, postní neděle, vynášení Moreny, malování vajíček.
 • PÁLENÍ ČARODEJNIC - čarodějnický rej na zahrádce školy, pálení vyrobených čarodejniček z přírodních materiálů.
 • MÁMĚ PRO RADOST - ke Dni matek děti připraví pásmo písní, říkadel tanečků a pohádek.
 • DEN DĚTÍ- slavíme na zahrádce, hry, úkoly, soutěže se sladkou odměnou.
 • SVATOJÁNSKÁ NOC - aneb Kapraďákův poklad - tradice noci plné tajů a kouzel "Cesta za pokladem" spaní v mateřské škole.
 • LOUČENÍ SE ŠKOLÁKY - rozloučíme se s dětmi, které odcházejí do základní školy.

 

DOPORUČENÍ ŠKOLY RODIČŮM

 • využívejte možnosti zapojovat se přímo do činnosti školy, nebojte se nabídnout pomoc, vlastní aktivitu, nápad
 • máte-li jakoukoliv pochybnost o nějaké skutečnosti, činnosti školy apod., informujte se raději přímo u personálu školy, rády vám pomůžeme
 • udržujte pořádek ve škole i v okolí školy, veďte k tomu i děti     potraviny, které by mohly být zdrojem nákazy     do školy např. zákusky doma vyrobené, nebalené aj.
 • chce-li dítě oslavit s kamarády svoje narozeniny, vybírejte s rozmyslem sladkosti, je zakázáno vnášet
 • zejména mladší děti si mohou brát v případě potřeby sebou svého oblíbeného plyšáčka • chce-li dítě ukázat kamarádům narozeninový dárek, hračku, předejte jej raději učitelce, která si dárek společně s dětmi prohlédne a uloží ji na bezpečné místo
 • v případě potřeby mluvit s ředitelkou si raději předem domluvte schůzku
 • potřebujete-li si s učitelkou promluvit je to možné krátce při předávání dětí, delší rozhovor si raději domluvte na dobu, kdy učitelka není sama ve třídě, příp. po její pracovní době
 • sledujte nástěnky a reagujte na ně
 • oblečení si berte pravidelně na praní - hrací oblečení a oblečení na pobyt venku každý pátek, pyžamo za 14 dnů
 • podporujte samostatnost dítěte a dávejte mu takové oblečení, aby si mohlo co nejvíce pomoci samo
 • nezapomeňte vybavit děti pohodlným oblečením na pobyt venku, aby dítě mohlo pobytu venku skutečně využít ke hře a sportování
 • oblékejte děti jednoduše, čistě, přiměřeně počasí
 • podepište dětem všechny věci, ukládejte je pozorně na příslušná místa, nepodepsané věci vám učitelky nemohou hledat po škole

Doplníme

Dopolední svačinka Polévka Hlavní jídlo Odpolední svačinka
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Pravidla soužití pro děti

 1. Ve třídě, v šatně, na chodbách neběháme (abychom neublížili sobě a ostatním dětem)
 2. ve třídě, v šatně, na chodbách nekřičíme (abychom šetřili zdraví svoje a ostatních dětí a nerušili se navzájem při hře)
 3. spory mezi sebou neřešíme rukama, ale slovem a přátelskou dohodou (abychom si neubližovali)
 4. pokud sami na něco nestačíme, požádáme o pomoc nejprve kamarády a teprve potom dospělou osobu (učíme se samostatnosti a pomáhat si navzájem)
 5. neničíme úmyslně kamarádovi hru ani práci (vážíme si toho, co druhý vytvořil)
 6. umíme vyhrávat, ale i prohrávat (nepovyšujeme se a neponižujeme se)
 7. nemluvíme hrubě a nechováme se hrubě (jsme slušné děti)
 8. nebereme si nic, co nám nepatří (co není naše je cizí a brát cizí věci je krádež)

Pravidla soužití pro dospělé

 • Důvěra
 • Pravdivost
 • Aktivně naslouchat
 • Neshazovat

Pravidla přijímají i děti, učí se jim rozumět a uplatňovat je.

Rituály v Mateřské škole

 1. Ranní přivítání s učitelkou, kontakt, sdělení prvních prožitků, informací
 2. Společné přivítání dne písnička, báseň, hra - co můžeme udělat, abychom prožili pěkný den) - ranní kruh
 3. Oslavy narozenin
 4. Komunitní kruh (sdílení prožitků, naslouchání)
 5. Tvorba prožitků ( přijetí dětí, loučení s odcházejícími, řešení problémů, podělit se o radost)
 6. Rozloučení před odchodem domů

Nejnovější aktuality

banner

Turistické
informace

banner

Informace
pro občany

Odkazy

obec na web

logo PP 

 

BLOND1 

banner klesti 

logo

logo 

Logoidsjmk 

vinarstvi 

voda

 baner reklama jm copy

Erb patička

Golden Orange

© 2020 Obec Valtrovice. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

CMS by Joomla