Během léta se opatření proti koronaviru začala postupně uvolňovat a vše bylo na dobré cestě, tudíž jsme před prázdninami začali znovu se zkouškami a pokračovali jsme v tom, na čem jsme byli domluveni z března. Pak ale přišla další rána v podobě znovuzavádění opatření proti šíření nemoci a to ve chvíli, kdy jsme v podstatě mířili pomalým krokem do finále. Začali jsme už oslovovat sponzory ohledně tomboly, měli jsme připravenou událost, plakáty, vstupenky, pozvánky a další podobné věci a báli jsme se, že o tento kus práce přijdeme. Následovalo tedy několik sezení a debat s chasou společně s organizátory, kde se mluvilo a diskutovalo o různých variantách, z čehož se zrodilo posezení s chasou pod májkou.

Posezení se podobalo samotným hodům. V pátek jsme připravili prostory pro posezení, postavili májku, kterou chasa hlídala. V sobotu dopoledne se pak dolaďovaly ještě některé detaily. V 15:00 pak nastala hodina H pro chasu, nikdo z nás netušil, jak se k tomu lidé postaví, zda přijdou, nepřijdou.. zda se jim bude líbit..